Fyll inn din forventede utleiepris,
og se hva våre tjenester koster
Priser
Timeshonorar 1200 ,-
Reforhandling av leiekontrakt 1250 ,-
Begjæring om utkastelse 800 ,-
Etablering depositums / garanti Fra 249 ,-
Betaling til/fra utland Fra 100 ,-
Betaling av utlegg Fra 90 ,-
Eiendomservice Fra 390 ,- per oppdrag
Gebyr for tilbakebetaling 75,-
Alle priser er inkl. mva.

Markedspakke

  • Finn.no
  • Bilder
  • Prospekt
  • Sosial media
3900 ,-

Innflyttning

  • Visning
  • Referansejekk
  • Kredittsjekk
  • Garanti / Depositum ( se flere priser )
  • Innflyttningsprotokoll
65% Av første leie

Engangskostnad

3900 ,-
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
x 10000 =
,-
Total engangskostnad:
9400,-